Disclaimer

Els Koelewijn wijst de gebruikers van website www.elskoelewijn.nl voor alle duidelijkheid op het volgende:

 

  • Deze website en alle onderdelen daarvan, zijn in eigendom van Els Koelewijn. Het is daarom niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder correcte bronvermelding. 
  • Met constante aandacht en zorg wordt de getoonde informatie door Els Koelewijn samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. 
  • Els Koelewijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 
  • Door bepaalde (hyper)links in deze site te activeren kunt u naar websites worden geleid buiten het domein van Els Koelewijn. Deze zijn niet in eigendom van Els Koelewijn, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Els Koelewijn worden onderhouden wordt afgewezen. 
  • Els Koelewijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.